Jordabalken 12 kap.

8 § En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker.

 

 

 

24 § Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

 

Ang. eget arbete i lägenheten.

Man har som hyresgäst rätt att måla, tapetsera och göra liknande förändringar i lägenheten. Men du har inte rätt till ersättning från värden. Du måste se till att resultatet blir gjort på ett fackmannamässigt sätt. Om det ser slarvigt ut kan man bli ersättningsskyldig. Samma sak gäller om du valt färger eller material som inte kan anses höra till normal smak.

 

YPR Forsbrogatan 5 662 30 Åmål Telefon 0705 513 494 www.ypr.se E-mail. peter@ypr.se