Utdrag ur Jordabalken 12 ka.p 20§.

Har avtal ej träffats om tiden för betalning av hyra som skall utgå i pengar, skall hyran betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

 

 

Hyran sätts in på Bankgiro 5201-3497

 

Vid försenad betalning påföres en förseningsavgift på nästkommande hyra av 160kr.

 

 

YPR Forsbrogatan 5 662 30 Åmål Telefon 0705 513 494 www.ypr.se E-mail. peter@ypr.se