Information angående Parkering

 

I vissa av våra av fastigheterna är parkeringsavgiften fri, och får användas av

boende i våra fastigheter "i mån av plats "

Garage finns i begränsad omfattning och går att hyra / ställa sig i kö.

Parkerings rutor kommer på sikt att målas upp och då går det att hyra en plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

YPR Forsbrogatan 5 662 30 Åmål Telefon 0705 513 494 www.ypr.se E-mail. peter@ypr.se