Uppsägning

Enligt hyreslagen har du tre månaders uppsägningstid för ett tillsvidarekontrakt. Tre månaders uppsägningstid gäller även om du inte hunnit flytta in. Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader. Den månaden du säger upp kontraktet räknas alltså inte. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 15 maj så blir din uppsägningstid juni, juli och augusti.

 

Vi skall ha din uppsägning skriftligt.

Det enklaste sättet är att kopiera kontraktet, även baksidan, där alla uppgifter finns som behövs vid uppsägningen,

Skicka eller lämna kontraktet till oss, adress se kontaktuppgifter.

 

Om det är ett dödsbo gäller en månads uppsägningstid, förutsatt att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet.

 

Visning av din lägenhet för ny hyresgäst

Kontakt kommer att tas med dig när lägenheten behöver visas för ev. ny hyresgäst och du är under uppsägningstiden skyldig att

upplåta lägenheten vid dessa tillfällen.

 

 

Strax före du flyttar görs 2 besiktningar av lägenheten (se flik "Lägenhetsbesiktningar"). Dessa görs för att kontrollera lägenhetens skick innan nästa hyresgäst flyttar in. Vid besiktningarna skiljer vi på åverkan som du kan bli skyldig att ersätta och normalt slitage. Exempel på åverkan är borrhål i väggar, märken och hål i dörrar eller målning och tapetsering som inte utförts hantverksmässigt. Som normalt slitage räknas bl.a. nyansskillnader i tapeter och målning, avmattning med mera. När du flyttar ska du lämna lägenhet och förråd i välstädat skick. Glöm inte balkongen, om du har en sådan, samt även garage eller annan yta som ingår i kontraktet.

 

 

Första vardagen i varje månad räknas som utflyttningsdag. Senast klockan 12.00 denna dag måste lägenheten vara tillgänglig för den nya hyresgästen. Om månadens första dag infaller på en lördag eller helgdag har du tillgång till lägenheten till klockan 12.00 nästföljande vardag. Så säger lagen, men om den som flyttar in och den som flyttar ut är överens kan man bestämma en annan tidpunkt. När du flyttar ska alla inventarier som tillhör bostaden, till exempel hatthylla och innerdörrar, finnas tillgängliga i lägenheten.

 

Till sist en liten påminnelse: glöm inte allt annat praktiskt runt din flytt. Beställ adressändring, flytta telefonen och säg upp elabonnemanget.

 

Lycka till i nya bostaden, och tack för din tid hos oss!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YPR Forsbrogatan 5 662 30 Åmål Telefon 0705 513 494 www.ypr.se E-mail. peter@ypr.se