Bestämmelser / lagar.

Jordabalken 12 kap. 

8 § En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker.24 § Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Ang. eget arbete i lägenheten.

Man har som hyresgäst rätt att måla, tapetsera och göra liknande förändringar i lägenheten. Men du har inte rätt till ersättning från värden. Du måste se till att resultatet blir gjort på ett fackmannamässigt sätt. Om det ser slarvigt ut kan man bli ersättningsskyldig. Samma sak gäller om du valt färger eller material som inte hyresvärden eller nästkommande hyresgäst godkänner.
Ytterdörrar Läroverksgatan 4 och 14

Vid önskemål och att alla hyresgäster är eniga finns möjlighet att hålla ytterdörren låst, men då vi tidigare haft problem med detta eftersom man istället satte upp dörren med olika föremål, vilket orsakade att kyla och fukt kom in i trapphuset vintertid, så har vi bestämt att ha dörren olåst tillsvidare.Sopor 

Hyresgästen har ansvar för allt eget avfall utom huhållssopor.

Nedan finner du ett utdrag från Åmåls kommuns hemsida om källsortering och tänk även på att allt som klassas som farligt avfall ska lämnas på Östby miljöstation.Så här sorterar du dina förpackningar enligt Åmåls kommun och lämnar till de utplacerade återvinningsstationerna.

Färgade glasförpackningar

Det vill säga flaskor och burkar. Endast tomma förpackningar.Tag av lock och kapsyler. OBS! Inte porslin, keramik eller glödlampor.


Ofärgade glasförpackningar

Det vill säga flaskor och burkar som är helt ofärgade.Endast tomma förpackningar. Tag av lock och kapsyler. OBS! Inte porslin, keramik, fönsterglas eller glödlampor.


Pappersförpackningar

Förpackningar som består av papper, exempelvis pastakartonger, mjölkpaket, juicepaket, bärkassar, omslagspapper och påsar av papper samt förpackningar av wellpapp. OBS! Inte tidningar, broschyrer, kuvert eller kontorspapper.


Metallförpackningar

Det vill säga konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumformar och folie, tomma sprayburkar, tuber, lock, kapsyler etc. Stora färgburkar lämnas på återvinningscentralen om de är tomma och rena. Färgburkar med färgrester lämnas på miljöstationen.


Plastförpackningar

Till plastförpackningar räknas t ex flaskor, burkar, dunkar, påsar och plastfolie. Förpackningarna ska vara tomma, rena och torra.


Tidningar

Här gäller alla dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker.

YPR Forsbrogatan 5   662 30 Åmål   Telefon 0705 513 494   www.ypr.se E-mail. peter@ypr.se