Parkering

Information  angående  Parkering


I vissa av våra fastigheter är parkeringsavgiften fri, och får användas av

boende i våra fastigheter "i mån av plats "

Garage och parkeringsplatser finns i  begränsad omfattning och om det finns önskan om att hyra kan man kontakta oss.

Parkerings rutor kommer på sikt att målas upp vid alla husen och då går det som sagt att hyra en plats.


YPR Forsbrogatan 5   662 30 Åmål   Telefon 0705 513 494   www.ypr.se E-mail. peter@ypr.se