Standardinstallation av Luft Luft värmepump

Standard Installation.


 • Montering av innerdel upp till max 2.5 meter från golv.
 • Montering av ytterdel på konsoller med vibrationsdämpare max 1.5 meter från mark plastkanaler med avslut böjar, dräneringsslang mm.
 • Upp till 5 meter mellan inner- o ytterdel (rörlängd mellan delarna).
 • Inkoppling i arbetsbrytare alternativt jordat urtag.(max 5 meter ifrån innerdel eller ytterdel)
 • En håltagning 65mm i  trävägg tätning av genomgångshålet med trolliflex.
 • Grovstädning
 • Genomgång och instruktioner hur värmepumpen skall skötas
 • överlämnande av manual och annan dokumentation.
 • 5 års helgaranti, därefter gäller trygghetsförsäkring med möjlighet till förlängning i sammanlagt 14 år.


Tillkommande kostnader.

 • Bilersättning 7:- / km .
 • Extra rördragning utöver dom 5 meter som ingår inkl påfyllning av kylmedia 400 kr/meter
 • Extra eldragning utöver dom 5 meter som ingår till arbetsbrytare eller jordat urtag 80 kr/meter.
 • Betonghåltagning diameter 65 mm 1000kr + 50kr/cm max 40cm ex. 250mm betongvägg 1000+50*25=2250
 • Höjd över 1,5 meter ovan mark tillkommer kostnad för skylift/ställning

Företaget innehar Certifikat  klass 1

C359 kategori 1


Företagscertifikat för kylarbeten enligt kommissionens

förordning EU nr 303/2008 av den 2 april 2008 och

enligt köldmedieförordningen SFS 2007:846

med ändring SFS 2009:908


YPR Forsbrogatan 5   662 30 Åmål   Telefon 0705 513 494   www.ypr.se E-mail. peter@ypr.se